Beeld en geluid

Het slotkoor uit de Markus Passion van J.S. Bach
uitgevoerd door het Collegium Vocale Zeist en het barokorkest Florilegium Musicum op 18 maart 2018 kunt u hier beluisteren