Welkom

Dit Seizoen heeft het Collegium Vocale voor het laatst gezongen.
Magnificat! Roemrijke Barok van Bach en Vivaldi

Voorjaar 2019 is het besluit gevallen: we geven op 9 februari 2020 een spetterend afscheidsconcert en daarna wordt het Collegium Vocale Zeist opgeheven.
De belangrijkste reden hiervoor is het voortdurende gebrek aan tenorstemmen en de druk die dat geeft op de enkeling die nog wel tenor zingt.
Gelukkig zijn er voor het Magnificat project voldoende mannenstemmen gevonden.

Johan Sebastian Bach schreef zijn Magnificat in 1723 voor vijfstemmig koor, vijf solisten en een groot orkest. Een sprankelend en gevarieerd stuk, dat zangers en orkest uitdaagt.

Het Magnificat van Antonio Vivaldi werd iets eerder geschreven, in 1717. Het heeft dezelfde tekst en indeling, maar heeft een andere klankkleur en legt andere accenten dan Bach.
Welk Magnificat spreekt u het meest aan?

Vivaldi maakt van zijn versie van het  Gloria een jubelend stuk, dat regelmatig swingt!

Het koor werd begeleid door barokorkest Florilegium Musicum. Zij spelen op historische barokinstrumenten of kopieën daarvan.

Als solist hebben opgetreden:
Sopraan:     Marjon Strijk en
                         Cecile Beemster,
Alt:                Linsey Coppens,  (vervangt Carolina Luis)
Tenor:          Joost van der Linden
Bas:              Yuh-ichi Sakai.

Dirigent:    Gerard Beemster.

Datum:       zondag 9 februari 2020
Tijd:             14.30 uur,
                       kerk open 14.00 uur
Locatie:     Broederkerk,
                       Zusterplein 20, Zeist

Het concert is inmiddels achter de rug en mag als zeer geslaagd worden beschouwd.