Aannames en stemtesten

Aanname
Collegium Vocale Zeist is niet op zoek naar briljante solostemmen, maar naar geoefende amateurzangers die zangtechnisch onderlegd zijn, een goed gehoor hebben, en die in staat zijn thuis hun partijen in te studeren. Tijdens de repetities wordt hard gewerkt aan samenzang en aan muzikale interpretatie. Ook hechten we aan een goede sfeer. Om die nog te bevorderen is er elke maand een happy hour na afloop van een repetitie.
Stemtesten
Koorleden studeren hun partij thuis zelfstandig in m.b.v. midi-file, oefencd of eigen instrument. Op de repetities kan hierdoor direct meerstemmig gezongen worden. Deze werkwijze vergt dus tijdsinvestering van de leden, maar levert veel muzikaal plezier en rendement op.

Aspirant-leden moeten redelijk noten kunnen lezen (direct van blad zingen hoeft niet), ervaring hebben met klassieke koorwerken en met gemak enkele melodietjes kunnen nazingen. Verder moeten ze kennis hebben van zangtechniek en/of zangles hebben of bereid zijn zangles te nemen. Beheersing van een instrument is een pre.

Hoe verloopt een stemtest?
De stemtest heeft als doel te horen hoe je stem klinkt, hoe je omgaat met technische aanwijzingen en te luisteren of je stem een goede aanvulling is voor de desbetreffende stemgroep. Daarvoor vragen we je een jou bekend lied te zingen en wordt in stemoefeningen je bereik gemeten en het gebied bepaald waar je het mooist zingt. Het is fijn als je bladmuziek meebrengt, dan word je begeleid.
Als je later in het koorseizoen wil instappen, wordt ook een inschatting gemaakt hoe je je nieuwe muziek eigen maakt. Mogelijk krijg je daarvoor tevoren muziek toegestuurd om thuis in te studeren, net zoals ieder koorlid dat doet. Die muziek zing je dan ook tijdens de stemtest.
Tijdens de stemtest maakt iemand van het bestuur aantekeningen. Je krijgt spoedig daarna een samenvatting daarvan opgestuurd en een beoordeling. Bij een positieve uitslag ontvang je meteen een uitnodiging om lid te worden van CVZ.